چرا این روزها همه از بورس حرف می‌زنند؟

بورس

 بیش‌از ۸۰ درصد سهام‌ها در بورس، در دست هلدینگ‌ها و شرکت‌های خصولتی‌ است و درصد کمی

ازاین سهام دردست مردم است،بنابراین هر اتفاقی که دراین شرکت‌هابیافتد،فرقی به حال مدیران

این شرکت‌ها نمی‌کند، چرا که نه می‌خرند و نه می‌فروشند اما برای مردم فرق می‌کند.

 

با پیمان حاضر در ادامه مطلب همراه باشید ….

 

بیشتر بخوانید