از مالیات بر درآمد و اجاره چه می‌دانید؟

 مالیات بر درآمد و اجاره

 

احتمالا  مشکلات  مالیاتی  تا به حال برای شما هم پیش آمده است . شناخت قوانین گوناگون

همیشه کارآمد است ، اما بی‌شک آگاهی مؤدیان از قانون مالیات‌های مستقیم کمک شایانی به

آنان درعمل به وظایف قانونی و بهره‌مندی از تسهیلاتی که قانون برای مؤدیان در نظر گرفته

است می‌کند.

 

با پیمان حاضر در ادامه مطلب همراه باشید …

 

 

برای آغاز بحث،بهتر است بدانیم مالیات بردرآمد چگونه تعیین می‌شود؟

مبنای تشخیص و مطالبه  مالیات بر درآمد، درآمدی است که شخص در طول یک سال کسب

می‌کند. انواع این مالیات‌ها در قانون عبارت‌اند از:

  • مالیات بر درآمد املاک

  • مالیات بر درآمد کشاورزی (به موجب ماده ۸۱ «قانون درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های

کشاورزی،دامپروری،دامداری، پرورش ماهی و پروش زنبور»ازپرداخت مالیات معاف هستند)

  • مالیات بر درآمد حقوق

  • مالیات بر درآمد مشاغل

  • مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

  • مالیات بر درآمد اتفاقی.

مالیات بر درآمد را مؤدی (تحصیل‌کننده درآمد) باید پرداخت کند. صاحبان درآمد اجاره نیز

مکلف‌اندبرای هرسال شمسی تاآخرتیرماه سال بعد، اظهارنامه مالیاتی که فرم آن را ادارات

امور مالیاتی در اختیار می‌گذارند، تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و

مالیات متعلق راپرداخت کنند.خودداری ازتسلیم اظهارنامه وپرداخت مالیات درموعد مقرر

سبب مطالبه مالیات و وصول جرایم خواهد شد.

 

 مالیات بر درآمد و اجاره

 

مطالبه مالیات بر درآمد چه مراحلی دارد؟

مطالبه مالیات بر درآمد ۳ مرحله دارد.

  • مرحله اول تسلیم اظهارنامه از سوی مؤدی است.خودداری ازتسلیم اظهارنامه موجب

رسیدگی ماموران مالیاتی از طریق علی الرأس خواهد شد.

  • در مرحله دوم، ادارات امور مالیاتی مربوط، به این اظهارنامه رسیدگی می‌کنند.

  • صدور برگ تشخیص مالیات و ابلاغ آن به مؤدی نیز آخرین مرحله است.

اگر مؤدی اعتراضی داشته باشد، چه مسیری را باید در پیش بگیرد؟

در صورت اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ و رفع نشدن

اختلاف با رئیس اداره امور مالیاتی ،  موضوع برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی

بدوی ارجاع می‌شود. همچنین، درصورت اعتراض مودی یا اداره امور مالیاتی به رأی هیات

حل اختلاف مالیاتی بدوی ظرف ۲۰روزازتاریخ ابلاغ (در مورد مودیان مشروط به پرداخت

مالیات مورد قبول )پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظراعاده خواهد شد. آرای

هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ باشکایت مؤدیان یا

ادارات امور مالیاتی به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی در

یکی از شعب شورای عالی مالیاتی مطرح می‌شود . در صورت نقض رأی هیات حل اختلاف

مالیاتی تجدیدنظراز سوی شعبه شورای عالی مالیاتی، پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی

موضوع ماده ۲۵۷قانون فرستاده می‌شود. ردشکایت مودی ازرای هیات حل اختلاف مالیاتی

بدوی در مرحله تجدید نظر و همچنین رد شکایت از سوی شورای عالی مالیاتی در هر مرحله

موجب تعلق یک درصد تفاوت مالیات موردرأی ومالیات ابرازی در اظهارنامه تسلیمی مؤدی،

به عنوان هزینه رسیدگی می‌شودکه مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهدبود.درموردمالیاتهای

قطعی، مؤدیان می‌توانند با استناد به ماده ۲۵۱ مقرر قانون مالیاتی  مستقیم به ادعای غیر

عادلانه بودن مالیات مستندابه مدارک ودلایل شفاف، شکایت کرده وتقاضای ارجاع پرونده

را به هیات سه نفره موضوع ماده یادشده از وزیر امور اقتصادی و دارایی تقاضا کنند.

 مالیات بر درآمد و اجاره

 

آیا از آرای قطعی هم می‌توان شکایت کرد؟

بله، مؤدیان می‌توانند از آرای قطعی‌شده نیز به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در صورت

نقض آرای قطعی دراین دیوان، پرونده برای رسیدگی مجددبه هیات موضوع ماده ۲۵۷ قانون

فرستاده می‌شود.

مالیات بر درآمد اجاره چه ویژگی‌هایی دارد؟

یکی ازانواع مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد اجاره است. درآمد مشمول مالیات املاکی که به

اجاره واگذار می‌شود عبارت است از کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی ، پس  از  کسر ۲۵

درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعمیرات مالک به مورد اجاره. اگر موجر مالک نباشد، یعنی

خودش هم مستاجر باشد، درآمدها مشمول مالیات وی عبارت‌اند از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی

و پرداختی ملک مورد اجاره.

اجاره دریافتی هر شخص ناشی از واگذاری محل‌های مسکونی به اجاره در تهران تا مجموع ۱۵۰

متر مربع ارتفاع مفید  و در سایر نقاط تا مجموع  ۲۰۰ متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد

ناشی از اجاره املاک معاف است.

مشمولان پرداخت مالیات بر درآمد اجاره چه کسانی هستند؟

اصولا مالیات بر درآمد را باید مؤدی (تحصیل‌کننده درآمد) پرداخت کند. صاحبان املاک استیجاری

باید تاآخر تیرماه سال بعد، اظهارنامه مالیاتی ومدارک مربوط به اداره مالیاتی محل وقوع ملک

را تسلیم و مالیات متعلق راطبق مقررات پرداخت کنند . اگرموجرشخص حقوقی باشد، مکلف به

تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه برای مالیات بردرآمداجاره نیست.به موجب تبصره ۹ ماده ۵۳

قانون مالیات‌های مستقیم ، اشخاص حقوقی مکلف‌اند مالیات بردر آمد مال‌ الاجاره پرداختی را

کسرو ظرف ۱۰ روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم

کنند. زمانی که مغازه‌ای اجاره داده می‌شود، مالیات بر درآمد برعهده مستاجر و مالیات بر اجاره

برعهده موجر است. آیا این ۲ می‌توانند در قرارداد خلاف این موضوع را شرط کنند؟

در قانون  مالیات‌های مستقیم ، مؤدی مسئول انجام  تکالیف  قانونی و از جمله تسلیم اظهارنامه

و پرداخت مالیات است. هر نوع شرط مغایر قانون برای ۲ طرف قابل اجراست، اما برای شخص

ثالث (اداره امور مالیاتی) فاقد اعتبار است.

میزان مالیات بر درآمد و بر اجاره و محاسبه آن چگونه است؟

مجموع اجاره سالانه دریافتی مالکان پس ازکسر ۲۵ درصد مشمول مالیات خواهد بود. درآمد

مشمول مالیات اشخاص حقوقی به نرخ ۲۵ درصد و اشخاص حقیقی به نرخ‌های مقرر در ماده

۱۳۱  قانون از ۱۵ درصد تا حداکثر ۳۵ درصد  حسب  مورد  مشمول مالیات خواهد  بود . درآمد

اشخاص  حقیقی از اجاره ، در صورتی که هیچ‌گونه درآمدی نداشته باشند  ( البته به استثنای

حقوق بازنشستگی، وظیفه دریافتی وجوایزوسودناشی ازسپرده‌های بانکی) تا میزان معافیت

حقوق‌بگیران، از مالیات معاف است. میزان معافیت حقوق‌بگیران هم در سال ۱۳۹۳ به میزان

۱۲۰ میلیون ریال در سال بود. تکمیل و تسلیم اظهارنامه  مخصوص (موضوع ماده ۵۷ قانون)

برای برخورداری از معافیت مذکور الزامی است.

یک کاسب هم باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازد و هم مالیات بر درآمد اجاره. با این حال،

آیا نظام مالیات بر ارزش افزوده وضعیت این ۲ نوع مالیات را تحت تاثیر قرار نخواهد داد؟

هر مؤدی مالیات بر درآمد را با توجه به درآمد کسب‌شده در طول سال پرداخت می‌کند، ولی

مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف‌کننده اخذ و به اداره امور مالیاتی پرداخت می‌کند. در

احتساب مبلغ پرداختی، وجوه پرداختی بابت مالیات بر ارزش افزوده از مبلغ دریافتی از این

بابت کسر و بقیه پرداخت می‌شود و در صورت وجود اضافه پرداختی، قابل استرداد خواهد بود.

منبع :گروه وکلای یاسا 

2 thoughts to “از مالیات بر درآمد و اجاره چه می‌دانید؟”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *