هنر شیشه گری و تاریخچه آن در ایران

هنر شیشه گری و تاریخچه آن در ایران

 

هنر شيشه گري دستي يکي از قديمي ترين صنايعي است که بشر به آن اشتغال يافته است .

قدمت  اين صنعت به 2500  تا  3000   سال پيش از ميلاد مي رسد و احتمالا سازنده اولين

اشيا شيشه اي  مصريان بوده اند . شيشه گري در ايران نيز سابقه اي بسيار طولاني دارد و

از اين صنعت در مراحلاوليه براي ساختن اشيا و لوازم ساده استفاده مي کردند . 

 

با پیمان حاضر در ادامه مطلب همراه باشید …

 

بیشتر بخوانید