«آرم» خودروهای معروف نشانه چیست؟

«آرم» خودروهای معروف نشانه چیست؟

می‌گویند «آرم»های اتومبیل‌های جهان با ما حرف می‌زنند و نشانه‌هایی از فرهنگ بومی خودشان

رابه ما گوشزد و وانمود می‌کنندوبه قول طراحان وگرافیست‌ها واژه لوگوازواژه یونانی (logos)

به معنای «زبان» مشتق شده است.

 

با پیمان حاضر در ادامه مطلب همراه باشید …

 

لوگو یک نماد و علامت بوده و نمایانگر یک سازمان و محصول هم هست و معادل فارسی «لوگو»

و آرم را «نشانه» قرار داده‌اند ونشانه‌ها ممکن است حرف، عدد، تصویر، طرح گرافیکی یا ترکیبی

از آنها باشند . یک آرم نمایانگر حجم زیادی از اطلاعات است که در بیان بصری ، متراکم و فشرده

شده است؛ به همین دلیل در طول تاریخ ، از نمادها و نشانه‌ها که دارای هویتی بصری  هستند،به

عنوان ابزاری برای ایجادارتباط استفاده شده است.نشانه یک سازمان بایدمروج بصری آن باشد؛

هویتی که به آسانی  و  بهسرعت قابل‌تشخیص باشد.

بر اساس تحقیقات،لوگوی یک نشان (برند)،یکی ازمهم‌ترین عناصر خارجی دیداری برای مشتریان

است ؛ از این روصاحبان کسب‌وکارسعی می‌کنند برای جلب‌نظر مشتریان، هرچه بیشتر به زیبایی

عناصر دیداری نشان (برند) خود توجه کنند.

در طراحی «لوگو» باید به رنگ، قالب و دیگر اجزای آن توجه کرد؛ زیرا هر یک از آنها معنا و مفهوم

خاص خودرابه مخاطبان منتقل می‌کنندوتاثیر خاص خودرابر آنها می‌گذارند؛ برای مثال، بر اساس

تحقیقات انجام شده ،  دیدگاه  افراد به شکل کلی لوگوها کاملا متفاوت است و در ذهن مخاطبان،

لوگوهای گرد یا زاویه‌دار معانی مختلفی پیدا می‌کنند.

افراد لوگوهای  گرد را نشان‌ دهنده  تعامل و ارتباط میان محیط و داخل می‌دانند . گردی با نزدیک

بودن، صمیمی بودن و هماهنگی ارتباط دارد . در مقابل، اشکال زاویه‌دار نشان‌دهنده انرژی، محکم

بودن وقدرت هستند.لوگوی مطلوب فرهنگ‌های مشرق زمین،گرداست ودرفرهنگ غربی لوگوهای

زاویه‌داربیشتر موردتوجه قرار می‌گیرند.

بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده‌اند که با جهانی شدن برندها، گرایش عمومی بیشتربه سمت و

سوی طرح‌های مشرق زمین سوق پیدا کرده است و طبق تحقیقات، 68 درصد شرکت‌ها تمایل دارند

تا لوگوی‌شان را از شکل زاویه‌دار به گرد تغییر دهند .بااین توصیف به سراغ چند لوگووآرم از

اتومبیل‌ها و نشان(برند)های معروف خودروسازی جهان می‌رویم.

آرم تویوتا

در نظر اول لوگوی شرکت خودروسازی تویوتای ژاپن شبیه یک گاوچران است که کلاه بزرگی بر سر

گذاشتهاست،امادرواقع این لوگوسه شکل بیضی است که قلب مشتری،قلب محصول وپیشرفت‌های

تکنولوژیکیوفرصت‌های بی‌حدومرزتویوتاراترسیم ‌می‌کند.درزبان ژاپنی«Toyo»به معنای«فراوانی»

و «ta» به معنای برنج است.

 

«آرم» خودروهای معروف


آرم مرسدس بنز

آرم مرسدس بنزستاره 3پری است که نشان مرسدس‌ بنزبوده وبه معنای تسلط آن برزمین، دریا و

آسمان است.این لوگونخستین‌ بارروی اتومبیل دایملرمدل۱۹۰۹دیده شد.لوگوی کنونی که درآن

حلقه‌ای به دوریک ستاره اضافه شده،درسال۱۹۳۷میلادی طراحی شدوتاج افتخاری برای این

نشان   (برند) است.

 

«آرم» خودروهای معروف

آرم آئودی

علامت تجاری خودروساز آئودی، چهار حلقه‌ی درهم تنیده است. این علامت، که در واقع

از چهار حلقه‌ی درهم تنیده درست شده نمادبه هم پیوستن چهار شرکت خودروسازی

Audi,DKW, Horchو Wanderer استکه تا قبل از آن مستقل از هم فعالیت میکردند .

 

«آرم» خودروهای معروف


آرم سیتروئن

آرم این  خودرو در ظاهر حرکت روبه بالا را نشان می‌دهد امادرواقع طراح آن با هدف دیگری آن

راخلق کرده است.«آندره سیتروئن»،خالق این خودروکار درصنعت موتوررا باتولید چرخ‌دنده آغاز

کرد و علامتنظامی ۲ تایی آن را در واقع نماد دندانه‌های چرخ‌دنده برشمرده است.

 

«آرم» خودروهای معروف 

آرم مزدا

«آرم» مزدا چیزی شبیه یک لاله خوش فرم و نمایانگر بال‌های باز شده است. در فرهنگ ژاپن

علامت ۷ به معنای ابتکار، درک هدف و لطافت است.

 

«آرم» خودروهای معروف


آرم رنو

آرم رنو شبیه الماس است ونخستین‌بار به صورت آرم ایستاده، روی «در» موتور به‌کاررفت و بوق

اتومبیل پشت آن قرارمی‌گرفت.درسال۱۹۲۲میلادی قسمت مرکزی آرم برای خروج هوابریده شد .

رنو آرم امروزخود را از سال ۱۹۲۴ میلادی با خود همراه دارد.

 

«آرم» خودروهای معروف

پورشه

نشان پورشه نشان محلی شهراشتوتگارت است.اسب علامت مزرعه اشتات،شاخ ها وخطوط مشکی

و سرخ بخشی ازنشان سلطنتی پادشاهی وورتمبرگ است.

 

«آرم» خودروهای معروف

آرم سوبارو

سوبارو نخستین کارخانه ژاپنی تولیدکننده خودرو بود.نشان این شرکت به ستارگان خوشه پروین

اشاره دارد.

«آرم» خودروهای معروف

آرم بی.ام.و

ازوقتی «بی.ام.و»به تولید موتورهواپیماروی آورد،آرم امروز خود را برگزید .این آرم نشانگریک

ملخخوش‌فرمو در حال چرخش هواپیما است و می‌گویند رنگ آبی آن یادآور آسمان است.

 

«آرم» خودروهای معروف

آرم هیوندای

آرم هیوندای یک بیضی است که حرف H بافونت خاص بیضی‌مانند، درون آن قراردارد.می‌توان آن

رانمادی ازهدف کارخانه برای پیشرفت قلمدادکرد؛بدین صورت که بیضی نمادی ازگسترش وافق

جهانی است وحرف Hمورب نمادی از ۲ طرف یعنی کارخانه و مشتری است که به یکدیگردست

مشارکت داده‌اند.

 

«آرم» خودروهای معروف

آرم ولوو

دایره پیکان‌داردرآرم ولوو، نشانه قرارداد فولادی است. دایره وپیکان همچنین یادآور سپر،نیزه و

سیاره مریخ است که نماد شیمیایی برای آهن نیز است.

 

«آرم» خودروهای معروف


میتسوبیشی

گرچه میتسوبیشی فقط ۲۵ سال درانگلستان زندگی کرداولین خودروخود رادر سال ۱۹۱۷ ساخت.

تاریخچه شرکت به سال به سال۱۸۷۰بازمی گرددهنگامی که اولین کشتی خود راساخت.سه الماس

ملخ کشتی است.واژه میتسوبیشی به معنای سه منشور است.اخیرامطرح شده است که این نشان

ازترکیب دونشان خانوادگی تشکیل شده ونمایان گر هیچ بخشی ازیک کشتی نیست.ارتباط این

نشان باکشتی تصور اشتباهی است که بدلیل سابقه کشتی رانی وکشتی سازی شرکت دراذهان

ایجاد شده است.

 

«آرم» خودروهای معروف

پژو

چه رابطه‌ای بین پژو و تندیس آزادی وجود دارد؟پاسخ این است که یکی ازاولین خودروهای پژو

به نام مدل شیرشناخته می‌شد که نشان محلی شهر بلفورد (محل ساخت مدل مزبور) راروی خود

داشت. 

داستان «آرم»های کادیکلاک و فولکس و فراری

۲  دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی سال‌های اوج طراحی نمادهای گرافیکی برای خودرو ها بودند .

خودروسازان برای مدل‌های  تازه خود نمادهای جدید تعریف می‌کردند ورقابتی جدی دراین

زمینه بین آنهاشکل گرفته بود . کادیلاک نخستین شرکتی بود که درسال ۱۹۹۸ میلادی لوگوی

قدیمی خود راتغییر داد.برای این منظور یکی از طراحان صاحب نام را به خدمت گرفت.

 

«آرم» خودروهای معروف

‫آرم کادیلاک‬‎

نشان اولیه کادیلاک برمبنای شناسه خانوادگی مردی که این شرکت رادرسال۱۷۰۱میلادی تاسیس

کرد،طراحی شده بود.«آنتونی دلاموته»که بانام «سر کادیلاک»هم شناخته می‌شد،مدیری میان‌پایه

در دولت ایالات متحدهبود که  پایه‌گذار  کادیلاک  در دیترویت شد . شرکت او تا سال‌هاارابه‌های 

فلزی می‌ساخت  و نشانی که برایمحصولات‌اش انتخاب شده بود، برازنده‌اش می‌کرد.

 

«آرم» خودروهای معروف


قورباغه هیتلری

«ریمپیسه»همان کسی بود که دراواخر دهه۳۰میلادی موتور فولکس قورباغه‌ای راطراحی کرد.در

سال ۱۹۳۹ میلادی  فولکس  قورباغه‌ ای محبوب هیتلربود وازآن به عنوان لذت ازمسیر یادمی‌کرد.

لگوی اصلی که«ریمپیسه»در رقابتی درون‌سازمانی آن را طراحی کرده وبه خاطر این خلاقیت ۵۰

مارک برنده شده بود،باچرخ دنده‌ای احاطه شد که نشان رسمی جبهه کارگری آلمان بوداما پس از

جنگدوم جهانی این دنده از لوگو حذف شد.

 

«آرم» خودروهای معروف

ماجرای اسب «فراری»

یکی ازمعروفترین کارخانه‌های اتومبیل‌سازی که محصولات آن ازگران قیمت‌ترین اتومبیل‌های

دنیااست وتمام علاقه‌مندان سرعت در دنیا با این کارخانه آشنا هستند ، «فراری» است . لوگوی

مربوط به این شرکت یک اسب بلندشده روی۲ پادریک زمینه زردرنگ است که معمولاحروفS F

به علامت «Scuderia Ferrari» در  پایین آن  مشاهده می‌شود . این آرم در حقیقت مربوط به یک

خلبان   بسیار ماهر ایتالیایی در جنگ جهانی اول است که همیشه این آرم را بر روی هواپیماهای

خودترسیم می‌کرد . برخی می‌گویند ، لوگوی فراری علامت مربوط به شهر  «اشتوتگارت»است و

عده‌ای نیزمی‌گویند ،انتخاب این لوگوبه این علت بوده است که خانواده«کنت فرانسیسکوباراکا»

اسبهایزیادی نگهداری می‌کردندو عده‌ای معتقدند وی این آرم رااز روی یک هواپیمای سقوط کرده

آلمانیکه نشان شهر«اشتوتگارت»رابرروی خودداشته،الهام گرفته است.

نکته جالب  اینکه  « اشتوتگارت »  یک  لغت  قدیمی آلمانی به معنای مزرعه است که  در ایتالیایی

scuderiaتلفظ می‌شود.در۱۷ ژوئن ۱۹۲۳«انزو فراری»یک مسابقه سرعت رادر شهر«راونا»برد

  و با مادر  «فرانسیسکو» ملاقات کرد.«کنتس پاولینا» (مادر فرانسیسکو) به او پیشنهاد کرد که از

آرم اسب رویاتومبیل‌های خود استفاده کندتا برای وی خوش‌شانسی بیاوردامانخستین‌ باری که وی

ازآرم اسب روی خودروهای خود استفاده کرد۱۱سال بعد،در۲۴ سپتامبر ۱۹۳۴ بود.

 

«آرم» خودروهای معروف

داستان آرم شورولت

گفته می‌شود ، ریشه  «آرم»  شورولت ، که یکی از نشان (برند)های جنرال‌ موتورز  به عنوان

پرفروش‌ترین خودروسازدنیاست،به یکی از سفرهای «ویلیام دورانت»،موسس این شرکت به

پاریس در سال۱۹۰۷میلادی باز می‌گردد.«دورانت»آنچنان مسحورطرح زیبای کاغذ دیواری خود

قرار گرفته بود که تکه‌ای از آن را کند و داخل کیف پول خودقرار داد . چند  سال بعد  در  سال

۱۹۱۳ میلادی او این تکه را مبنایطراحی لوگوی طیفی ازخودروهای تولیدی خود که نام‌شان را

از«لوئیس شورولت»،راننده مسابقات سرعت به عاریت گرفته بودند، قرار داد. باورکردن  اینکه

یک تکه کاغذ دیواری الهام‌ بخش دلیلی  بوده  که  با کنار هم قرار دادن چند شرکت خودروساز،

بزرگترین تولیدکننده خودرو را به وجود آورد، شاید کمی سخت باشد اما این داستان  تقریبا با

واقعیت انطباقدارد. سفراو به پاریس و آن تکه کاغذ دیواری لوگوی شرکتی را رقم زد که اکنون

از آن به عنوان«ضربان قلبصنعت امریکا» یاد می‌شود.درابتدا همه شرکت‌ها اصرار داشتند، نماد

فلزی ازلوگوی خود رادرقسمت جلویی کاپوتروی رادیاتور نصب کنند امابعدها بیشتر به استفاده

ازنمادهای رنگارنگ  که روی حفاظ جلویی  رادیاتور  یا  بهاصطلاح جلوپنجره قرار می‌گرفت، روی

آوردند.

 

«آرم» خودروهای معروف

منبع : ایسنا 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *